Vælg en side

Tema om lopper hos hund og kat

Om lopper

Den hyppigste parasit hos hunde og katte i Danmark er loppen. Lopperne angriber vores kæledyr hele året rundt dog hyppigst sent på sommeren og efterår.

Loppens livscyklus er afhængig af både fugt og varme. Lopper som helhed er umulige at udrydde, da de har naturen som reservoir og en sindrig livscyklus.

Lopperne springer på enten hund eller kat, kort tid efter at de er klækket. De lever i pelsen, hvor de suger blod ved at stikke en sugesnabel ind i huden.

Ofte kan et loppeangreb afsløres i pelsen, ved at men kan se små sorte ekskrementer. Lægges disse på et fugtigt underlag, f.eks. køkkenrulle, skifter de farve fra sort til rød, som tegn på, at de består af størknet blod.

Lopperne parrer sig, og æggene bliver lagt i pelsen. Æggene har dog en så glat overflade, at de ret hurtigt drysser ned til jorden/gulvet. Æggene ligger altså i omgivelserne, og ud af ægget klækkes en sulten larve. Larverne lever af skæl og ekskrementer fra de voksne lopper. Larverne spiser endvidere bændelormeæg, som senere kan overføres til hunde og katte.

Larven spinder en kokon, hvor larven omdannes til næste stadie nemlig puppen. Puppen bliver så til den voksne loppe, som stadig befinder sig inde i kokonen. Hastigheden af udviklingen inde i kokonen (dvs. udviklingen fra larve til puppe til voksen loppe) afhænger af temperaturen. Forsøg har vist at luftfugtigheden stort set ikke har nogen indflydelse på denne udvikling i kokonen under danske forhold. Der kan ligge titusindvis af lopper på denne måde i omgivelserne.
De færdigudviklede lopper vil, orientere sig mod et værtsdyr ved at mærke vibrationer, infrarød varme, udåndingsluft og sanse lys/skygge, når et pattedyr er i nærheden. Når de rette stimuli er tilstede, kommer lopperne frem fra kokonen stort set på sekundet.

Dette er forklaringen på, at mange kæledyrsejere har oplevet et loppeangreb i forbindelse med, at de er kommet hjem fra ferie. Idet man træder ind i de rum, hvor de voksne lopper ligger i kokonerne og afventer der rette stimuli, klækkes utroligt mange på engang og angriber dyr såvel som mennesker.

Livscyklus er afsluttet, idet loppen klækkes og springer på en ny vært.

Er der risiko for min hund eller kat, når den har lopper?

De fleste hunde og katte er generet af loppeangreb, hvilket typisk vil vise sig som kløe. Nogle hunde og katte er allergiske over for lopper, og disse dyr vil have en ulidelig kløe. Små hvalpe og killinger med massivt loppeangreb kan i meget slemme tilfælde få kraftig blodmangel.

Til kamp mod loppeplagen

Det nemmeste er at give dyrene en månedlig forebyggende behandling mod lopper INDEN dyrene møder lopper.
Har dyret fået lopper skal man tilrettelægge en bekæmpelse af loppeangrebet. Her skal man gøre sig klart at loppen tilbringer størstedelen af sin udviklingscyklus i omgivelserne, -og ikke som mange tror – på dyret. Derfor er det vigtigt at have en handlingsplan, som når hele vejen rundt om problemet, altså en plan som fjerner både voksne lopper, æg og larver, og pupper.

En grundig rengøring og støvsugning af hele hjemmet og behandling af hunden eller katten, er det der skal til. Støvsugning fjerner en del umodne loppestadier, og smitte presset nedbringes derfor. Vær særlig omhyggelig med at støvsuge alle paneler, sprækker og hjørner. Efter rengøring skal støvsuger posen smides ud eller brændes. Ellers vil støvsugeren blot fungere som en rugekasse, der sender nye lopper ud i omgivelserne. Vask også alle løse tæpper, puder og betræk i maskine.

Der findes mange forskellige loppemidler- ikke alle er lige gode, hvis man vil loppe-
plagen til livs. Det kan derfor anbefales at benytte et produkt, som er registreret af lægemiddelstyrelsen.

Selvom familiens dyr efterfølgende er behandlede regelmæssigt, vil man kunne støde på enkelte levende lopper mange måneder efter den egentlige plage. Dette skyldes variationen i loppernes klækningshastighed. Det vigtigste i denne sammen-
hæng er, at man ved hjælp af regelmæssig loppebehandling, har ødelagt disse få loppers mulighed for, at udvikle sig til en ny myriade.

Du kan købe et bredt udvalg af loppemidler hos www.dyrenesbutik.dk

Du skal kontakte din dyrlæge, hvis…

Din hund eller kat klør sig meget, og du har mistanke om, at den har fået lopper. Nogle dyr er så stærkt plaget af kløe og eventuelt loppeallergi, at de skal behandles med kløestillende lægemidler, medens loppeangrebet kommer under kontrol. Er du i tvivl om, hvordan du skal behandle dyr og omgivelser, kan du kontakte din dyrlæge for at få råd og vejledning.