Vælg en side
Hvad er kastration og sterilisation af kat?

Hvad er kastration og sterilisation af kat?

Kastration af hankat og sterilisation af hunkat er en neutraliseringsform, hvor dyrlægen ved en operation fjerner kattens testikler eller æggestokke. Derved letter man tilværelsen for den kat, som ikke skal bruges til avl. En stor del af en kats adfærd er særdeles uhensigtsmæssig, hvis han skal leve som familiekat.

En intakt hankat markerer sit territorium med urinstrint, og hankattens urin er meget mere ildelugtende end en kastreret kats. En hankat strejfer omkring for at finde hunkatte i løbetid. Derved udsætter han sig for at blive kørt over i trafikken og for slagsmål med andre hankatte og katte, som vil beskytte deres territorium. Hankatten er derved mere udsat for betændte bidsår og bylder, og smitte med de dødelige sygdomme katte-AIDS og katteleukæmi, som dels kan overføres ved bid, dels ved seksuel kontakt.

Sterilisering af hunkat medfører, at din kat ikke kommer i løbetid, og at den ikke kan få killinger. Samtidig forhindrer en sterilisation sygdomme i livmoder og æggestokke, som f.eks. livmoderbetændelse. Sterilisation nedsætter også risikoen for sygdommene katte-AIDS og katteleukæmi, som dels kan overføres ved bid, dels ved seksuel kontakt.

Hvornår skal man vælge kastration og sterilisation?

De flester vælger at lade deres kat neutralisere ved 4-5 måneders alderen, men du kan vælge at få det udført allerede ved 12 ugers alderen aldere.

Du mindsker du risikoen for adfærdsproblemer som urinstrint, strejferi og aggression, og du nedsætter eller fjerner risikoen for udvikling af alvorlige sygdomme som betændte bidsår og bylder, katte AIDS, katteleukæmi og kræft i kønsorganer. En neutraliseret kat tilpasser sig lettere tilværelsen som familiekat, har lettere ved at omgås andre katte, har et bedre helbred og lever længere.

Er der bivirkninger ved at min kat bliver neutraliseret?

Ulemperne ved en neutralisation er, at din kat skal gennemgå en operation under fuld narkose. Men for en ung, sund og rask kat vil det ikke være noget problem. På AniCura Centrum Dyrehospital vil din kat ikke opleve smerte eller væsentligt ubehag i forbindelse med en operation. Man anvender de bedste bedøvelsesmidler og smertestillende medicin, og patienterne overvåges omhyggeligt både før, under og efter operationen.

Efter hjemsendelsen kan katten være lidt groggy, det første døgn. Efter et par dage, kan den dog uden problemer atter lukkes ud.

Det vil være hensigtsmæssigt, at du får din kat øretatoveret, når den alligevel er i narkose.

Neutraliserede katte har lettere ved at blive tykke end ikke-neutraliserede katte. Det problem løser du imidlertid let med passende fodring og motion. Man skal som hovedregel nedsætte kattens daglige indtag af kalorier med ca 20 %. Derfor vil vi anbefale dig, at benytte et foder, som er designet til netop neutraliserede katte. Dem finder du her.

Oprensning af ører hos hund

Oprensning af ører hos hund

Hvorfor skal ørerne oprenses?

Det er naturligt, at der produceres ørevoks hos hunde. Mængden af ørevoks varierer meget fra patient til patient, men for de flestes vedkommende er et “normalt” øre, pænt lyserødt og uden voks, men dog med en fin, tynd og fedtet “film” på overfladen, dvs. på indersiden af øret. En øget produktion af ørevoks hænger ofte sammen med hudsygdomme eller betændelsestilstande i øret.

Øregangen hos hunde forløber i en 90 graders vinkel. Den består af en lodret og en vandret del. Voks og hår kan ofte samle sig som en prop i den vandrette del. En sådan prop laver lokal irritation, og bevirker, at hunden får ondt i ørerne. Hunden forsøger da at klø sig i ørerne, eller slår med hovedet, hvilket forværrer tilstanden.

Man vælger derfor indimellem at oprense ørerne, således at hele øregangen er fri.

Læs også, hvordan du passer på din hunds tænder ved blandt andet at børste dens tænder eller give den korrekt foder

Hvordan renser jeg ører på min hund?

Oprensning af ørerne hører med til den almindelige pasning og soignering af hunden, og øger dens velvære. Du kan med lidt forsigtighed sagtens selv rense din hunds ører:

 • Som ejer skal du være meget opmærksom på at bruge en skånsom ørerens, hvilket i de fleste tilfælde vil sige en ørerens, som ikke er spritholdig.
  Ørerne renses ved at fugte et stykke vat med ørerens, og forsigtigt tørre det overskydende voks og snavs i øresneglen væk. Skånsomme ørerenseprodukter kan købes hos din dyrlæge.
 • Brug aldrig vatpinde, hverken de almindelige eller babyvatpinde! De kan knække, og du risikerer at presse en ørevoks prop længere ned i øregangen. I værste fald kan du komme til at sprænge hundens trommehinde.
 • I nogle tilfælde kan der være betændelse i øregangen, og så er det ikke tilstrækkeligt at rense øret udefra. I et sådant tilfælde må man en tur til dyrlægen, hvor hunden bedøves og øret oprenses/skylles under narkose. Dyrlægen har instrumenter, hvormed man kan se ned i den vandrette øregang, hvilket ikke er muligt med det blotte øje. Er der betændelse, er det nemlig vigtigt at HELE øret bliver renset op, da effekten af øredråberne ellers forringes.
 • Forsømte ører kan medføre mellemørebetændelse eller blodøre. Blodøre kan bl.a. opstå ved, at hunden slår med hovedet.
 • Hår i øregangen skal plukkes væk, således at øregangen er fri, og der kan komme luft til øret. Hos mange hunderacer,som eksempelvis terriers og puddelhunde, vokser der naturligt mange hår ved selve øreindgangen. Det er en god idé jævnligt også at plukke disse hår for derved at forebygge problemer.,

Du finder produkter til ørerens her.

Hvor ofte skal ørerne efterses?

Hunde, som lider af hudlidelser og f.eks. allergi, skal have ørerne efterset hyppigere end andre. Som nævnt ovenfor har nogle hunde, f.eks. pudler, mange hår i øregangene, som kan bevirke, at øregangene lukker helt til. Disse ører skal plukkes for hår og renses, jævnligt.

Nogle hunde har imidlertid kun lidt ørevoks, og skal sjældent have renset ører.
Generelt kan man sige at ørerne skal efterses, når hunden begynder at have symptomer på irritation.

Du skal kontakte din dyrlæge, hvis…

 • Du vil have råd og vejledning i valg af ørerens.
 • Du vil have råd og vejledning i ørerenseteknik.
 • Din hund er begyndt at ryste på hovedet.
 • Din hund kløer mere i ørerne, end den plejer.
 • Ørerne lugter “surt”.
 • Der kommer betændelse ud af ørerne.

 

Du finder produkter til ørerens her

Lopper hos hund og kat

Lopper hos hund og kat

Tema om lopper hos hund og kat

Om lopper

Den hyppigste parasit hos hunde og katte i Danmark er loppen. Lopperne angriber vores kæledyr hele året rundt dog hyppigst sent på sommeren og efterår.

Loppens livscyklus er afhængig af både fugt og varme. Lopper som helhed er umulige at udrydde, da de har naturen som reservoir og en sindrig livscyklus.

Lopperne springer på enten hund eller kat, kort tid efter at de er klækket. De lever i pelsen, hvor de suger blod ved at stikke en sugesnabel ind i huden.

Ofte kan et loppeangreb afsløres i pelsen, ved at men kan se små sorte ekskrementer. Lægges disse på et fugtigt underlag, f.eks. køkkenrulle, skifter de farve fra sort til rød, som tegn på, at de består af størknet blod.

Lopperne parrer sig, og æggene bliver lagt i pelsen. Æggene har dog en så glat overflade, at de ret hurtigt drysser ned til jorden/gulvet. Æggene ligger altså i omgivelserne, og ud af ægget klækkes en sulten larve. Larverne lever af skæl og ekskrementer fra de voksne lopper. Larverne spiser endvidere bændelormeæg, som senere kan overføres til hunde og katte.

Larven spinder en kokon, hvor larven omdannes til næste stadie nemlig puppen. Puppen bliver så til den voksne loppe, som stadig befinder sig inde i kokonen. Hastigheden af udviklingen inde i kokonen (dvs. udviklingen fra larve til puppe til voksen loppe) afhænger af temperaturen. Forsøg har vist at luftfugtigheden stort set ikke har nogen indflydelse på denne udvikling i kokonen under danske forhold. Der kan ligge titusindvis af lopper på denne måde i omgivelserne.
De færdigudviklede lopper vil, orientere sig mod et værtsdyr ved at mærke vibrationer, infrarød varme, udåndingsluft og sanse lys/skygge, når et pattedyr er i nærheden. Når de rette stimuli er tilstede, kommer lopperne frem fra kokonen stort set på sekundet.

Dette er forklaringen på, at mange kæledyrsejere har oplevet et loppeangreb i forbindelse med, at de er kommet hjem fra ferie. Idet man træder ind i de rum, hvor de voksne lopper ligger i kokonerne og afventer der rette stimuli, klækkes utroligt mange på engang og angriber dyr såvel som mennesker.

Livscyklus er afsluttet, idet loppen klækkes og springer på en ny vært.

Er der risiko for min hund eller kat, når den har lopper?

De fleste hunde og katte er generet af loppeangreb, hvilket typisk vil vise sig som kløe. Nogle hunde og katte er allergiske over for lopper, og disse dyr vil have en ulidelig kløe. Små hvalpe og killinger med massivt loppeangreb kan i meget slemme tilfælde få kraftig blodmangel.

Til kamp mod loppeplagen

Det nemmeste er at give dyrene en månedlig forebyggende behandling mod lopper INDEN dyrene møder lopper.
Har dyret fået lopper skal man tilrettelægge en bekæmpelse af loppeangrebet. Her skal man gøre sig klart at loppen tilbringer størstedelen af sin udviklingscyklus i omgivelserne, -og ikke som mange tror – på dyret. Derfor er det vigtigt at have en handlingsplan, som når hele vejen rundt om problemet, altså en plan som fjerner både voksne lopper, æg og larver, og pupper.

En grundig rengøring og støvsugning af hele hjemmet og behandling af hunden eller katten, er det der skal til. Støvsugning fjerner en del umodne loppestadier, og smitte presset nedbringes derfor. Vær særlig omhyggelig med at støvsuge alle paneler, sprækker og hjørner. Efter rengøring skal støvsuger posen smides ud eller brændes. Ellers vil støvsugeren blot fungere som en rugekasse, der sender nye lopper ud i omgivelserne. Vask også alle løse tæpper, puder og betræk i maskine.

Der findes mange forskellige loppemidler- ikke alle er lige gode, hvis man vil loppe-
plagen til livs. Det kan derfor anbefales at benytte et produkt, som er registreret af lægemiddelstyrelsen.

Selvom familiens dyr efterfølgende er behandlede regelmæssigt, vil man kunne støde på enkelte levende lopper mange måneder efter den egentlige plage. Dette skyldes variationen i loppernes klækningshastighed. Det vigtigste i denne sammen-
hæng er, at man ved hjælp af regelmæssig loppebehandling, har ødelagt disse få loppers mulighed for, at udvikle sig til en ny myriade.

Du kan købe et bredt udvalg af loppemidler hos www.dyrenesbutik.dk

Du skal kontakte din dyrlæge, hvis…

Din hund eller kat klør sig meget, og du har mistanke om, at den har fået lopper. Nogle dyr er så stærkt plaget af kløe og eventuelt loppeallergi, at de skal behandles med kløestillende lægemidler, medens loppeangrebet kommer under kontrol. Er du i tvivl om, hvordan du skal behandle dyr og omgivelser, kan du kontakte din dyrlæge for at få råd og vejledning.

Rejse med hund

Rejse med hund

Hvis du planlægger at tage din hund med på ferie, er det en god ide at kontakte din dyrlæge i god tid. Dyrlægen vil tjekke hundens vaccinationer og bestemmelserne for rejse med dyr i det eller de lande, hvor du skal holde ferie. Et godt og grundigt forarbejde øger chancen for at ferien bliver en succes – også for din hund.

Ved indrejse i udlandet kræves det at hunden opfylder landets veterinære bestemmelser, herunder krav til vaccinationer, og at dette attesteres af en dyrlæge. Dyrlægen kan være behjælpelig med at rekvirere de nødvendige attester fra Fødevaredirektoratets regions kontorer, eller du kan downloade dem fra deres hjemmeside.

Har din hund før vist tegn på stress eller utryghed i forbindelse med transport eller andre lejligheder såsom torden og nytår, så anbefaler vi, at du tager forebyggende produkter med på ferien. 

Hvilke indførselsregler gælder i forskellige lande

Alle hunde skal udstyres med et europæisk rejsepas, som udfærdiges hos dyrlægen. Der er forskellige regler fra land til land om vaccination, ID mærkning, ormekure og undersøgelser mv. Reglerne kan ændres fra tid til anden, så det er vigtigt, at du holder dig ajour. Du kan altid kontakte din dyrlæge, hvis du er i tvivl.

Du kan læse mere herom på Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor du også ved at besvare nogle få spørgsmål får overblik over reglerne til din rejsedestination.

Hund på bilrejse

Fordelene ved at have dyr med på netop bilrejse er:

 • Det er en forholdsvis nem transportmåde.
 • Det er muligt at holde selvvalgte pauser undervejs,
  hvor hunden kan luftes og tilbydes vand.
 • Man er tæt på hunden og kan observere den under hele rejsen.

Ulemperne ved at have dyr med på bilrejse er:

 • Hvis bilen ikke har aircondition eller klimaanlæg, bliver der i sommerperioden ofte meget varmt bagest i bilen.
 • Specielt større hunde har ofte for lidt plads på grund af megen bagage.
 • Ved kraftig trafik i Europa er der ofte lange bilkøer, specielt i industriferien.
  Når bilen holder stille, er der risiko for kraftig temperaturstigning i bilen.
 • Hunde skal aldrig efterlades alene i bilen på grund af faren for hedeslag.
 • Hunde kan også få hedeslag i gråvejr.

Det er vigtigt at din hund trives og ikke får angst, stress eller bliver utryg i forbindelse med transport. Se vores udvalg af fodertilskud som forebygger stress og utryghed. Tilskuddet er velsmagende så hunden tager det frivilligt. 

Hund med på togrejse

Der er i de fleste nationale tog mulighed for at medtage hunde. Der kan dog være specielle bestemmelser ved bestemte afgange, f.eks. nattog.

For international rejse gælder, at man skal følge de respektive togselskabers politik i de enkelte lande. Det er derfor nødvendigt at indhente tilstrækkelig information herom, samtidig med at internationale billetter bestilles. Der gælder som regel andre regler for fører- og servicehunde.

Generelt gælder det, at hunde gerne må medbringes i tog, såfremt andre passa-
gerer ikke generes af hverken lugt eller støj. Dog er der visse lande der forbyder transport af hunde i tog – husk derfor at tjekke det med togselskabet inden aftrejse.

Fordele ved at have hunden med på netop togrejse:

 • Hunde, som kan være i en almindelig håndtaske, transporteres ofte gratis.
 • Ejeren kan have sin fulde opmærksomhed på dyret, og kan når som helst tilbyde det vand.
 • Klimaet i toget er ofte i orden, og risiko for hedeslag er lille.

Ulemper ved at have dyr med på togrejse:

 • Det kan være svært at lufte hunden på længere togrejser. Spørg personalet om der holdes kortere pauser ca. 5-10 minutter ved bestemte stationer.
 • Større hunde betaler børnebillet, og skal ofte have pladsbillet.
 • Der kan stilles krav fra togselskabets side om, at hunden har mundkurv på.

Se vores udvalg af fodertilskud velegnet til hunde mod stress, angst og utryghed.

Hunde med på flyrejse

Ved rejse over store afstande, f.eks. transatlantisk, er fly ofte det foretrukne transportmiddel.

Det anbefales at hundes rejsetid ikke overstiger 18 timer, inkl. ventetid og mellemlandinger.

Der kan være andre regler for fører- og servicehunde.

Fordele ved at have dyr med på netop flyrejse:

 • Små hunde med en øvre vægtgrænse på 8 kg kan ofte medtages i kabinen.
 • Du har hele tiden kontakt med din hund, og kan være sammen med den i forbindelse med mellemlandinger og ventetid.

Ulemper ved at have dyr med på flyrejser:

 • Man skal selv sørge for transportkasse.
 • Der må maksimalt transporteres 6 dyr i hvert fly, – 3 i kabinen og 3 i lastrummet.
 • Større dyr anbringes i et særskilt tryksikret rum i lastrummet. Du er altså ikke sammen med hunden, og har ikke mulighed for at være sammen med den ved mellemlandinger og ventetid.
 • Store hunde afregnes efter vægt.

Husk hundefoder til ferien. Udover fordertilskud, hvis din hund skulle blive utryg ved transport, så er det også vigtigt at huske at få tanket op på hundefoder, så du ikke skal bruge energi på ferien til at finde noget foder. Køb foder og godbidder hjemmefra, så ved du, at din hund kan lide maden og at foderet indeholder de rette næringstoffer.  

Der er stor forskel på, hvorledes forskellige kulturer opfatter dyr

Inden man planlægger en ferie, er det vigtigt at indhente oplysninger om det pågældende lands gæstfrihed overfor f.eks. hunde. Det er eksempelvis sjældent et problem at rejse med hund i Frankrig, men derimod næsten umuligt i Italien.

Du skal kontakte din dyrlæge, hvis…

 • Du planlægger en rejse med din hund
 • Du vil have tryghed omkring hele papirsiden af rejsen. Din dyrlæge kender til de nødvendige attester
 • Du skal have hunden vaccineret mod rabies
 • Du skal have hunden vaccineret mod leptospirose
 • Du skal have hunden chipmærket eller øretatoveret
 • Du skal til nogle lande have udtaget blodprøve til bestemmelse af rabiesantistoffer
 • Du skal til nogle lande e have lavet en sundhedsattest før udrejse
 • Du skal have rådgivning om nødvendige ormekure, loppemidler og evt. flåtmidler

Læs mere www.foedevarestyrelsen.dk

Rejse med kat

Rejse med kat

Et godt og grundigt forarbejde øger chancen for at ferien bliver en succes – også
for din kat.
Ved indrejse i udlandet kræves det at katten opfylder det pågældende lands veterinære bestemmelser, herunder krav til vaccinationer, og evt. ormekur. Alle katte, der rejser ud af landet skal være korrekt ID-mærket og have et gyldigt EU-pas. Passet kan købes gennem din dyrlæge, der også kan udfærdige det.

Viser din kat tegn på utryghed i forbindelse med transport, så anbefaler vi forebyggende produkter.

Id-mærke og rabiesvaccination

Alle katte, skal have et pas, hvori det dokumenteres, at dyret er vaccineret mod rabies. Kattene skal også kunne identificeres ved chipmærke. Senest tre uger før afrejse skal kæledyret været vaccineret for at kunne få udstedt et pas. De samme regler gælder, hvis dyret skal indføres i Danmark.

Hvilke indførselsregler gælder i forskellige lande

Hvis du skal rejse til udlandet med din kat, skal du forberede det i god tid. Der er forskellige regler fra land til land om vaccination, ID mærkning, herunder chipmærkning, ormekure og undersøgelser mv. Reglerne kan ændres fra tid til anden, så det er vigtigt, at du holder dig ajour.
Du kan læse mere herom på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Katte med på bilrejse

Det bliver mere og mere almindeligt at familier tager på bilrejse med deres kat. Katte kan ofte “falde til” i f.eks. sommerhuse, hvorimod de ikke trives, hvis familien rejser fra sted til sted.

Fordelene ved at have dyr med på netop bilrejse er:

 • Det er en forholdsvis nem transportmåde.
 • Det er muligt at holde selvvalgte pauser undervejs, hvor katten kan luftes og tilbydes vand.
 • Man er tæt på katten, og kan observere den under hele rejsen.

Ulemperne ved at have dyr med på bilrejse er:

 • Hvis bilen ikke har aircondition eller klimaanlæg, bliver der i sommerperioden ofte varmt bagest i bilen.
 • Katten skal ligge i transportkasse over længere afstande.

Se vores udvalg af forebyggende produkter mod stress og angst hos katte, så din ferie bliver god for alle – også din kat.

Dyr med på togrejse

Der er i de fleste tog mulighed for at medtage dyr. Der kan dog være specielle bestemmelser ved bestemte afgange, f.eks. nattog. De forskellige togselskaber i de respektive lande har forskellig politik og serviceniveau. Det er derfor nødvendigt at indhente tilstrækkelig information herom, samtidig med at internationale billetter bestilles.

Fordele ved at have katten med på netop togrejse:

 • Katte, som kan være i en almindelig transportkasse, transporteres ofte gratis.
 • Du kan som ejer have din fulde opmærksomhed på katten, og kan når som helst tilbyde den vand.
 • Klimaet i toget er ofte i orden, og risiko for hedeslag er lille.

Ulemper ved at have katten med på togrejse:

 • Det kan være svært at tilbyde katten en bakke

Du skal kontakte din dyrlæge hvis…

 • Du planlægger en rejse med din kat.
 • Du vil have tryghed omkring hele papirsiden af rejsen. Din dyrlæge kender til de nødvendige attester.
 • Du skal have katten vaccineret mod rabies.
 • Du skal have katten chipmærket.
 • Du skal have udtaget blodprøve til bestemmelse af rabiesantistoffer.
 • Du skal have lavet en sundhedsattest før udrejse.
 • Du skal have rådgivning om nødvendige ormekure, loppemidler og evt. flåtmidler.