Vælg en side
Forebyggelse af lopper og flåter

Forebyggelse af lopper og flåter

Foråret nærmer sig og i takt med dette, nærmer de små blodsugende ektoparasitter sig også. Ektoparasitter er små snyltelevende dyr som lever på overfladen af sit værtsdyr. De to ektoparasitter som vi oftest ser i Danmark er katteloppen og skovflåten. De kan være til stor gene for vores kæledyr i form af kløe og hududslæt, men de kan også medføre smitte af livstruende sygdomme og derfor er forbyggende behandling vigtigt.

Artiklen indeholder bl.a. information om, hvordan man fjerner flåter korrekt, symptomer på, at din hund eller kat har fået lopper eller flåter, og hvilke midler man bør bruge for at forebygge lopper og flåter
– du kan købe forebyggende loppe- og flåtmidler til din hund her 
– du kan købe forebyggende loppe- og flåtmidler til din kat her

 

Forebyggelse af Lopper og Flåter

 

Når temperaturen stiger klækkes store mængder af loppe æg og skovflåt nymferne bliver aktive. Alle kæledyr bør behandles året rundt, da vi også ser aktive flåter og lopper i vintermånederne. Desværre vælger mange kun at behandle i sommerhalvåret.

Er dit kæledyr først ramt af disse parasitter, kan det være svært at komme dem til livs igen. Parasitterne har unikke livscyklusser og netop derfor kræves der kendskab til disse, hvis en bekæmpelse af dem ønskes.

 

Katteloppen (Ctenocephalides felis)

Katteloppen er trods det lidt misvisende navn den mest udbredte loppe hos både hunde og katte. Loppen er en brunsort, fladtrykt parasit som måler omkring 1-3 mm, men har en springkræft på op til 30 cm. Den voksne loppes diæt består kun af blod, som suges direkte fra værtsdyret. Hunnerne er større end hannerne og begge er beklædt med børster. Børsterne giver parasitten mulighed for at sidde fast på værtsdyret, imens de suger blod og formerer sig på værtsdyret.

Katteloppen er ikke en ønsket gæst i hjemmet og kan være meget svær at slippe af med igen. Skulle uheldet være ude og dit dyr har fået lopper, skal en behandling igangsættes hurtigst muligt.

 

Bekæmpning kræver kendskab til loppens livscyklus

Lopper har en unik livscyklus. Størstedelen af loppens livscyklus forgår ikke på selve værtsdyret og derfor kan den være svær at komme af med, når den først er kommet indenfor døren.

Både forplantning samt æglægning forgår i værtsdyrets pels, men herefter foregår cyklussen udenfor værtsdyret.

 

Vi opdeler loppens livscyklus i 4 faser:

Æg; Hunnen ligger op til 25 æg om dagen, hvilket kan blive til flere tusinde voksne lopper i løbet af et par måneder. Æggene er hvide, glatte og kun ½ mm når de ligges i dyrets pels. Herfra falder de af dyret og fordeler sig i dyrets omgivelser såsom tæpper, gulve, sofaen, bilen eller sengen. Æggene klækkes mellem 2-10 dage afhængig af temperaturen.

Larve; Når æggene klækkes, ses en larve med en størrelse på 2-4 mm. Larvestadiet er særlig sart overfor udtørring og derfor er larverne lyssky og søger længere ned i gulvsprækker, sofaer mv. Her gemmer de sig og lever af organisk materiale (snavs) samt de voksne loppers blodholdige ekskrementer. Larven lever i ca. 2 uger hvorefter den forpupper sig.

Puppe; Larven spinder en kokon (puppe) omkring sig selv og grundet den stærke kokon er loppen meget vanskelig at bekæmpe i dette stadie. Puppestadiet strækker sig normalt over 1 uges tid, men er forholdene ikke gunstige (korrekt temperatur, fugtighed samt tilstedeværelse af værtsdyr) kan loppen forblive i sin kokon i op til flere måneder.

Voksen loppe; Loppen bryder ud af sin kokon, når de gunstige forhold er opfyldt. Den vil nu søge et værtsdyr hvorfra den kan forplante sig og leve i omkring en måned. I gennemsnit er loppen 3 uger om at udvikle sig fra æg til voksen loppe i et hjem med almindelige forhold.

Er dit hjem ramt af lopper vil en stor del af bestanden være æg, larver og pupper. De voksne lopper vil kun udgøre en lille del. Derfor skal behandlingen også målrettes dette.

Læs også, hvordan du bedst slanker dit kæledyr, så den kan få et langt og sundt liv.

Symptomer på lopper hos hunden eller katten

 

 • Udbredt kløen
 • Urolighed/”tristhed”
 • Rustfarvede/kaffegrums lignende korn i pelsen (loppe ekskrementer)
 • Hårtab

 

Følgesygdomme forårsaget af lopper

Desværre medfører et loppeangreb ikke altid kun kløen og lidt urolighed. Lopper kan være smittebærer til større problemer, som også kan have alvorlige konsekvenser for mennesker. 

 

Loppeallergi; I den knap så alvorlige ende har vi loppeallergi. Hunden/katten reagerer på loppens spyt, når den suger blod. Dette giver anledning til voldsom kløen, rødmen, hårtab, stress og nedstemthed.

Bændelorm; Lopper kan agerer som mellemvært til bændelormen. Når loppen befinder sig på larvestadiet, lever den af biologisk materiale som kan bestå af æggene fra en bændelorm. Loppen forpupper sig og der sker en udvikling af bændelormen i loppen. Når loppen udklækkes som voksen loppe og springer på værtsdyret, kan den indtages ved at hunden eller katten bider sig i pelsen på grund af kløen. Bændelormen som nu befinder sig i værtsdyrets mavetarmkanal, kan nu videreudvikles og lægge flere æg der udskilles via afføring eller ved aktivt selv at ”kravle” ud af endetarmen og placerer sig i pelsen. Æggene ligner små riskorn og ses oftest i afføringen ved smitte.

Bartonella Henselae ”cat scratch disease”; Denne sygdom smitter fra katte til mennesker og overføres som regel til katte via lopper. Bartonella Henselae er en bakterie som overføres ved bid eller rifter og som hos mennesker er årsagen til sygdommen CSD (cat scratch disease). CSD viser sig typisk først som rødme og hævelse omkring stedet hvor katten har bidt, slikket eller kradset.

Efter 1-7 uger ses lokalt hævede lymfeknuder og der kan optræde feber, ømhed og alment ubehag. Ved nedsat immunforsvar kan det være særligt farligt og der kan optræde ”skyttegravsfeber” som viser sig som feber (oftest tilbagevendende feberepisoder på ca. 5 dages varighed) samtidigt med hovedpine og træthed.

I værste tilfælde kan det give anledning til endocarditis som viser sig som betændelse i dele af hjertet (fx hjerteklapper), der ikke kan påvises ved almen dyrkning for bakterier i blodet.

 

Skovflåten (Ixodes ricinus)

Når vi taler om flåter i Danmark, taler vi oftest om skovflåten. Skovflåten er ikke et insekt eller en tæge, men en mide i familie med edderkopperne. Flåten er generelt en stor smittespreder af smitsomme sygdomme, da den kan suge blod i flere stadier af sit liv og kan leve op til 5 år. Antallet af flåtbårne sygdomme er stigende i Europa, da den globale transport af husdyr og et generelt varmere klima er stigende. Skovflåten foretrækker, som navnet indikerer, at leve i skoven med forholdsvis høj fugtighed samt højt græs og mos at gemme sig i. Den er sart overfor tørke, og den ses oftest i store antal omkring områder hvor rådyr hviler sig.

 

Flåtens livscyklus

Skovflåtens livscyklus kan opdeles i fire stadier:

Æg; Hunnen ligger mellem 2000-3000 æg på jorden i høj vegetation hvorefter hun dør. I løbet af 14 dage klækkes æggene og der ses larver.

Larve; Den udklækkede larve vil vente på et forbipasserende dyr – dette er som regel en mus. Her vil den bide på og suge blod over de næste 2-3 dage. Det er under blodsugningen fra musen, at der oftest sker en smitte med sygdomme. Efter sit første blodmåltid vil den falde til jorden, og der sker en videre udvikling til en nymfe. Den udvikling kan tage op til et år.

Nymfe; Nymfer er som regel dem der skaber størst problemer, og oftest her smitten spredes. De suger blandt andet blod fra hunde, katte, køer, rådyr og mennesker. De overvintrer som regel før de finder deres nye værtsdyr at fæstne sig på, men bliver til gengæld siddende på værten i 3-4 dage og indtager her deres andet blodmåltid. Når de har fyldt sig med blod, falder de af, og gennemgår udviklingen til voksen skovflåt i løbet af samme eller følgende sommer.

Voksen skovflåt; Når flåten er voksen, vil den igen forsøge at finde sig et værtsdyr. Hunnerne gør dette for at spise et sidste blodmåltid, inden de igen falder af for at lægge æg. Hannerne derimod gør det for at finde sig en hun at parrer sig med. Hunnen suger blod mellem 7-10 dage og hendes størrelse mangedobles, herefter springer hun af og lægger æg.

 Sådan kan du se om din hund har fået gigt, og hvordan du behandler det bedst muligt

Symptomer på flåter hos hunde og katte

Det kan være svært at opdage om din hund eller kat har en flåt, da de er på størrelse med et knappenålshoved, inden de har suget blod. Når de suger blod, vokser deres krop og derfor opdages de som regel under klap og kæl. Der er som sådan ikke stærke symptomer ved flåtbid, medmindre der er overført en smitsom sygdom. Der kan opstå rødme og ”skældannelse” omkring bidområdet. Har din hund eller kat haft en flåt skal bidområdet holdes øje med, så der ikke opstår infektion.

 

Følgesygdomme forårsaget af flåter

Flåter kan desværre medføre smitte af flere forskellige sygdomme. Dit kæledyr behøver ikke at være smittet med en sygdom, blot fordi den er blevet bidt af en flåt. Du skal dog være opmærksom på dit kæledyr, hvis du opdager en flåt.

 

Borrelia ”Lyme´s disease”; Forårsages af flere forskellige typer af borreliabakterien, og de kan smitte til både mennesker og hunde. Den type Borrelia som findes i Danmark kaldes neuroborreliose og giver forstyrrelser i nervesystemet. Bakterien kan kun overføres fra én vært til en anden, ved hjælp af en flåt, og den findes heller ikke frit i naturen. Bakterien sidder i flåtens spytkirtel og når flåten bider hunden, overføres bakterien i løbet af 12-48 timer. Sygdommen udvikler sig efter 2-18 uger, og derfor kan der gå langtid før den inficeret hund viser symptomer.

Symptomerne på Borrelia ses som feber, ømme led og muskler, ekstrem træthed, hævede lymfekirtler nær flåtbiddet, lammelse i hundens hoved og generelt ændret adfærd. Nogle hunde får langvarige lammelser, mens andre får akutte lammelser, der kun varer i et par dage. Bliver infektionen ikke behandlet, kan den angribe centralnervesystemet og være årsag til såvel epileptiske anfald som hjerteproblemer.

Diagnosen kan være svær at stille og dyrlægen kan nærme sig diagnosen ved brug af forskellige laboratorieprøver og udelukkelser. Der kan benyttes en analysemetode som kan påvise både antistoffer fra akut infektion samt fra tidligere infektioner – dette giver dyrlægen større sikkerhed for diagnosen.

Der findes en vaccine, som får hunden til at danne antistoffer mod denne bakterie. Når flåten bider hunden og overfører bakterien, vil hundens krop allerede have produceret de specifikke antistoffer som kræves til at nedbryde infektionen. Selvom din hund er vaccineret imod Borrelia anbefales det stadigvæk at benytte flåtmidler, da flåter kan være bære på andre sygdomme som vaccinen ikke dækker.

Borrelia behandles med antibiotika samt støttende behandling såsom intravenøst væskedrop samt behandling med evt. smertestillende medicin.

 

Anaplasmose; Forårsages af bakterien Anaplasma phagocytophilum. Både hunde og katte kan rammes, men det ses sjældent hos kat. Smitteoverførslen fra flåten sker som regel efter at flåten har suget blod i løbet af 24-48 timer. Inkubationstiden er cirka 7-14 dage, men symptomerne for smitte er ofte uspecifikke. De mest udbredte symptomer ses som feber, sløvhed, nedsat appetit, stivhed, halthed, smerte og generel uvilje til at bevæge sig. Mindre almindelige symptomer er opkast, diarré og blødninger. Dyrlægen bør opsøges, hvis hunden får akut feber, akut halthed eller hvis den almene tilstand er påvirket.

Der findes desværre ingen vaccine imod Anaplasmose og derfor er flåtforebyggelse og regelmæssig, daglig gennemgang af dyrets pels den eneste måde at undgå sygdommen på.

Det kan være svært at stille diagnosen, men i feberfasen kan der nogle gange påvises bakterier i de hvide blodlegemer og dette kan undersøges ved hjælp af mikroskopi eller en PCR-undersøgelse (blodprøve). Dette kan sammenholdes med en antistof-titer test og hundens samlede sygdomshistorie.

Behandles med antibiotika samt støttende behandling, såsom intravenøst væskedrop samt behandling med evt. smertestillende medicin.

 

TBE ”Tick Borne Encephalitis”; Tick-borne encephalitis forårsages af TBE-virus, som overføres til blodet via bid fra flåten. I Danmark kaldes sygdommen også for flåtbåren hjernebetændelse. Sygdommen ses oftest hos mennesker, men kan også ramme hunde. I modsætning til de to andre nævnte sygdomme smitter denne sygdom allerede umiddelbart efter at flåten bider sig fast.

Symptomerne ses i løbet af de første 7-10 dage og der vil ses høj feber, sløvhed, nedsat appetit, neurologiske symptomer såsom nedsat bevidsthed, kramper og lammelser.

Diagnosen er svær at stille, men en eventuel TBE-infektion kan verificeres ved at påvise TBE antistoffer i blodet. Antistofferne findes cirka to uger efter infektionen og der er livslang immunitet ved overstået infektion.

Der findes ingen vaccine imod TBE. Forebyggende behandling består af forbyggende flåtmidler samt regelmæssig, daglig gennemgang af hundens pels.

Der er ingen specifik behandling og der kan kun gives støttende behandling i form af intravenøst væskedrop, antiinflammatorisk og smertestillen medicin.
Antibiotikabehandling vil ikke hjælpe her, da TBE forårsages af en virus og ikke en bakterie.

 

Den nye flåt – Engflåten (Dermacentor Reticulatus)

Engflåten har i de seneste år bredt sig hastigt i Europa. Den er ligesom skovflåten ikke farlig i sig selv, men de mikroorganismer som nogle af dem bærer, kan være farlige. Engflåten er større end skovflåten og har lyse markeringer langs ryggen. Som dens navn indikerer, opholder den sig helst i åbent terræn i modsætning til skovflåten.

 

Følgesygdomme fra den nye flåt

 

Rickettsia Raoultii ”Rocky mountain spotted fever”; Kaldes også for “plettet feber” på dansk og kan give sygdom hos både mennesker og hunde. Den viser sig ved store sorte sår i området omkring flåtbiddet, feber og hævede lymfeknuder. Øvrige symptomer er nedsat appetit, opkast eller diarré og hævelser i hoved og ben.

Behandles med antibiotika samt støttende behandling, såsom intravenøst væskedrop, samt behandling med evt. smertestillende medicin.
Der findes ingen vaccine imod Rickettsia Raoultii.

 

Babesia Canis ”hundemalaria”; Overført parasit som angriber de røde blodlegemer på samme måde som malaria, og kan være yderst farlig for hunde. Sygdommen kan være alt fra mild og forbigående til en akut, meget alvorlig sygdom hvor de røde blodlegemer ødelægges, ofte med døden til følge, hvis behandling ikke iværksættes.

Der vil opstå blodmangel og hunde vil blive træt og trække vejret hurtigere end normalt. Der ses feber og slimhinderne i munden kan blive gule (gulsot) og blege. Urinen bliver mørkere og kan være ”kaffegrumset” at se på – dette er følgerne af de røde blodlegemers nedbrydning. Hunden vil blive svag og der kan ses opkast og appetitløshed.

I Danmark findes ingen godkendte midler til behandling af Babesiose, men dyrlægen kan ansøge Lægemiddelstyrelsen om dispensation til at benytte forskellige typer medicin, som rammer parasitten. I første omgang vil behandlingen fokuserer på en genopretning af de tabte røde blodlegemer og en støttende behandling for at få hunden igennem den kritiske fase. Intravenøst væskedrop vil gives og hvis hunden ikke selv formår at erstatte de døde røde blodlegemer hurtigt nok, kan en blodtransfusion igangsættes.

Der findes ingen vaccine imod Babesia Canis.

Korrekt fjernelse af flåter

Det skal du bruge: Handsker, Godbidder, Klorhexidin og en Flåttang.

 1. Tag handsker på og berolig dit kæledyr evt. med nogle lækre godbidder (det kan være en fordel at være to).
 2. Del pelsen omkring flåten, så du nemt kan komme til den.
 3. Skub flåttangens kløft ind ved flåtens hoved som sidder i huden. Drej herefter flåttangen rundt og træk forsigtigt ud. Det er VIGTIGT, at der drejes således at hovedet ikke blot rives af.
 4. Benyt Klorhexidin til at rense bidstedet og hold øje med evt. rødme eller hævelse.

 

Forebyggende-/Behandlings muligheder af lopper og flåter

 

Det er vigtigt at nævne, at alle de tidligere omtalte sygdomme kan være meget alvorlige!

Skal din hund eller kat have en god prognose, skal behandlingen påbegyndes hurtigt og derfor anbefales det altid at vaccinere mod det, som er muligt. Der bør desuden altid gives forbyggende loppe/flåt behandling til hunde og katte.

Tidligere mente man, at en smitteoverførsel fra flåten først skete efter 24 timer. Nyere forskning har vist, at en smitteoverførsel fra en inficeret flåt til en hund kan ske allerede indenfor de første 8 timer. Netop derfor er det vigtigt, at holde hunden beskyttet med midler, som hindrer flåten i at suge blod.

Midler til forebyggelse af lopper og flåter

 

Spot-on; Det mest udbredte loppe/flåtprodukt er spot-on midlerne. Dette er en pipette som indeholder en opløsning, der enten dræber de voksne lopper eller hæmmer væksten og forplantningsevnen. De fleste spot-on produkter varer i 4 uger, og kan købes lige her til hunde og til katte her

Tyggetabletter; Det nyeste tiltag på markedet. Tabletten virker 12 uger ad gangen. Fordelen er, at den kun skal gives hver 12. uge og dens effekt nedsættes ikke ved shampoo-badning eller hvis hunden svømmer meget. Disse tabletter kræver recept.

Halsbånd; De fleste loppe/flåt halsbånd virker ved at de afgiver kemikalier i kæledyrets hud. De er imprægneret med stoffer, såsom permethrin eller andre pyrethroider, organofosfater eller carbamater, der dræber loppen eller flåten. Kemikaliet trænger ned i huden på kæledyret og når loppen eller flåten bider optages giften. Nogle halsbånd medføre hårtab i det område, hvor halsbåndet er i kontakt med dyrets hud og de færreste halsbånd har en nød-åbningsmekanisme, der åbner i tilfælde af, at kæledyret skulle sidde fast. Derfor egner halsbåndet sig bedst til huden og katte som primært opholder sig indenfor

Yderligere hjælpemidler til loppeangreb

 

Det er ikke nok kun at behandle dit kæledyr, hvis uheldet er ude og din hund eller kat har fået lopper. Omgivelserne skal også behandles på grund af loppens livscyklus. Der findes forskellige hjælpemidler til dette.

Spray; Loppespray kan bruges i omgivelserne indenfor. Der skal sprayes på dyrets vante opholdssteder såsom kurven, tæpperne, sofaen eller lignende. De fleste sprays virker på alle loppens livsstadier. Nogle sprays er giftfrie og indeholder silikone i stedet for gift. Se vores loppespray til både hunde og katte her

Loppefælder; Loppefælden kan bruges til at slå de lopper ihjel som lige er klækket fra sin puppe, eller er faldet af dit kæledyr. De er miljøvenlige og indeholder ikke giftstoffer. Fælden er opbygget på en teknik, som får loppen til at tro, at et dyr går forbi. Dette gør den ved at udsende et skiftende lys. Loppefælden har en rækkevidde på 12 meter. Køb vores loppefælde lige her.

Capstar; Tabletter som virker allerede indenfor 30 minutter. Tabletterne indeholder stoffet nitenpyram, som påvirker nervetransmissionen hos lopper og derved dræber dem. Capstar tabletterne er ikke langtidsvirkende og kan derfor gives sammen med et almindeligt loppe/flåtmiddel. Køb vores capstar tabletter her.

 

Følg NØJE den anvisning som er angivet på hvert enkelt produkt

Når du vælger dine bekæmpelsesmidler, er det vigtigt at huske på, at katte ikke tåler de samme giftstoffer som hunde. Vælges det forkerte middel, kan det få fatale følger for især din kat. Vælg derfor altid kun midler, som er godkendt til hund eller kat og følg nøje den pågældende brugsanvisning. Er dine dyr syge eller har du hvalpe eller killinger under 3 måneder, bør dyrlægen altid kontaktes inden behandling.

Anvend produkterne med omtanke, da overdrevet forbrug ikke vil løse problemet, og i værste tilfælde kan medføre forgiftning og død!

 

Skrevet af:
Simone L. B. Rosenhagen, Aut. Veterinærsygeplejerske og Vet. Med. Stud.

Slankekur til vores firbenede venner

Slankekur til vores firbenede venner

Det er ikke kun os mennesker som har taget lidt ekstra på over julen, også vores kæledyr får som regel lidt ekstra sul på kroppen over julen, fordi vi forkæler dem. Hver tredje kæledyr er overvægtig og dette kan give helbredsproblemer såsom gigt, gangbesvær og smerter.

Mange ejere opdager først at deres dyr er overvægtige, når dyret er tydeligt besværet i form af vejrtrækningsproblemer eller får smerter i leddene. En overvægt på 1,5 kilo lyder måske ikke af meget, men hvis hundens normalvægt er 15 kilo, svarer dette til en kvinde med en normalvægt på 70 kilo har taget 7 kilo på.

Overvægten skyldes som regel overfodring og for lidt motion – det er derfor et menneskeskabt problem. Netop derfor er det vigtigt, at der kommer mere fokus på vores fodring af vores kæledyr.

Vilde dyr er ikke overvægtige

I den vilde natur ser vi ikke overvægtige dyr. Dette skyldes, at dyrene ikke har ”råd” til at veje for meget, hvis de skal flygte fra et rovdyr eller selv skal fange et byttedyr. De eneste dyr som ses ”overvægtige” i naturen er de dyr som går i vinterhi. De har behov for et ekstra fedtlag til at give dem energi i løbet af vinteren. Derfor taler man heller ikke om, at de er decideret overvægtige.

Man kan sammenligne overvægt hos vilde dyr med en sportsudøver som skal være i form for at performe sit bedste. Dette kan ikke lade sig gøre, hvis sportsudøveren er overvægtig – det samme gælder de vilde dyr. Netop derfor ses der ikke livstilssygdomme i naturen.

Det er derfor heller ikke naturligt for hunde og katte at være overvægtige, og deres kroppe er ikke bygget til den belastning som er resultatet af overfodringen.

Vores kæledyr skal godt nok hverken jage for at få mad eller flygte fra større rovdyr og har derfor ikke samme ”behov” for at være i topform. Men selvom behovet for at være i topform ikke er det samme, har kæledyrene ikke godt af at være lidt ekstra polstret, da det kan have alvorlige konsekvenser for deres helbred.

Livsstilsygdomme som følge af overvægt – menneskets ansvar

Ligesom mennesker får livsstilsygdomme af at være overvægtige, så får dyr det også. Overvægt hos kæledyr fører til livsstilsygdomme såsom: Diabetes (især hos kat), led problemer (gigt og korsbåndsskader), rygskader (diskos prolaps), hjerte-kar-sygdomme, leverproblemer, inkontinens og nedsat varmetolerance.

Udover de ovenstående sygdomme ses også større risici i forbindelse med anæstesi og kirurgiske indgreb. Anæstesi hos overvægtige dyr og mennesker er sværere at kontrollere end hos normalvægtige. Desuden har overvægtige dyr ofte inflammationsstilstande i kroppen grundet overbelastninger og forkert fodring. Deres immunforsvar er derfor mere presset og der ses oftere infektioner i forbindelse med operationer.

Neutraliserede dyr har større risici for overvægt

Basalstofskiftet hos neutraliserede dyr er lavere end hos intakte dyr. Hos intakte dyr påvirker produktionen af kønshormoner dyrets appetit og dæmper sultfølelsen. Når dyret neutraliseres, ophører denne produktion af kønshormoner og dermed også påvirkningen af sultfølelsen. Dette resulterer oftest i øget appetit og medfører, at dyr som er neutraliseret har lettere ved at blive overvægtige. Eftersom forbrændingen nedsættes, skal foderindtaget ligeledes nedsættes.

 

Er dit kæledyr neutraliseret eller går du med tanker herom, så sørg for at fodre med et foder som er produceret til neutraliserede dyr. Du finder foderprodukter til neutraliseret katte her og neutraliseret hunde her.

Er dit kæledyr overvægtig?

Den letteste måde at se om dit kæledyr er overvægtig er ved at mærke på dyret. Lad fingrene køre henover dyrets brystkasse ned langs siden. Ribbenene skal kunne mærkes og ses dyret oppefra skal taljen være tydelig (den skal blive smallere efter ribbene) og der skal ikke være folder ved haleroden.

Hvis din hund eller kat er overvægtig, er det vigtigt at påbegynde et slankeforløb. Der findes mange foderprodukter som er produceret til at øge energiomsætningen i kroppen samtidig med, at det opretholder en lang mæthedsfornemmelse hos dit kæledyr. Det kan være svært at finde balancen mellem et sundt vægttab og et vægttab som går for stærkt. Det vigtigste er derfor at kigge på dit dyr og lave regelmæssige vejninger (gerne en gang om ugen). De fleste dyreklinikker tilbyder gratis vejning og slankevejledning af dit kæledyr. Du kan se vores store udvalg af slankefoder til hund her og slankefoder til kat her.

Hvordan slanker du dit kæledyr?

Et nedsat energiindtag er den væsentligste faktor indenfor vægttab. Det kan være svært at sikre et lavt energiindtag samtidig med at dyret holdes mæt og får den nødvendige nærring af vitaminer og mineraler. Slankefoder er lavet med henblik på at sikre en optimal mæthed samtidig med at energiindholdet er væsentligt lavere end ved normalfodring. Til at sikre en optimal mæthedsfornemmelse benyttes et højt fiberindhold. En del af fibrene skal være fermenterbare såsom FOS og roetrævler, da disse er optimale for en god fordøjelse og nedsætter hastigheden for passagen af fodret i tarmen. Dette giver tarmen mulighed for at optage kulhydraterne over en længere tid og dermed sikre et jævnt blodsukker langtid efter indtag af måltidet.

Aktuelle nutraceuticals i slankefoder:

L-carnitin er et vandopløseligt stof som indgår som en del af energiomsætningen i kroppen. Størstedelen af kroppens lager ligger i knoglerne og hjertet. L-carnitin er nødvendig for musklers (og andre vævs) evne til at omdanne kulhydrat og fedt til energi i kroppen. L-carnitin dannes selv af kroppen udfra aminosyren Lysin, men ved overvægt kan det være en fordel af fodre med et slankefoder som indeholder dette. De fleste slankeprodukter til hund indeholder dette stof.

Garcina cambodgia er en tropisk frugt som virker ved at nedsætte appetitten og begrænser dannelsen af fedtvæv. Det er ikke det typiske indhold i slankefoder, men er værd at kigge efter når der skal vælges et slankefoder.

Konjugeret linolsyre (CLA) er en fedtsyre som har indflydelse på kroppens fedtomsætning. Fedtsyren kan reducerer fedtdeponeringen i kroppen og give en bedre udnyttelse af foderet som indtages. CLA er en udbredt ingrediens i slankefoder til hunde og katte.

Chondroitinsulfat er et vigtigt glycosaminoglycan (GAG) som ikke er et decideret slankende stof, men et stof som bidrager til en bedre sundhed i især bruskcellerne i leddene. Det er et stof som bidrager til et bedre bevægeapparat som ved overvægt oftest er overbelastet.

Glucosamin indgår i bruskens proteoglykaner, og er derfor en byggesten i bruskvæv. Ligesom Chondroitinsulfat menes Glucosamin at have en gavnlig effekt slidgigt og inflammatoriske tilstande i bevægeapparatet.

Taurin er en aminosyre som menes at have en positiv påvirkning af muskelmassens bevarelse under et vægttab. Ved hurtigt vægttab, er det vigtigt at sørge for at muskelmassen bevares, derfor indeholder meget slankefoder Taurin.

Energifattige snacks:

De fleste ejere med overvægtige dyr har sværest ved at droppe godbidderne, når et slankeprogram påbegyndes. Der findes mange gode kaloriefattige hunde- og kattegodbidder på markedet som kan benyttes. Det er i princippet ligegyldigt hvilke godbidder du benytter – MEN – dit valg har stor indflydelse på hvor mange godbidder du kan give og hvor meget af dyrets fuldfoder du skal reducere. Derfor er det anbefalelsesværdigt at vælge godbidder, som har et reduceret kalorieindhold samt indehold af gavnlige stoffer, som kan have en positiv indvirkning på vægttabet. Gulerødder kan for eksempel anbefales som et sundere alternativ til de almindelige hud-tyggeben. Du finder et stort udvalg af slankegodbidder til hunde her.

10 gode råd til hverdagen

 1. Forlæng gåturen, men vær opmærksom på ikke at overbelaste din hund. Tilbyd din kat mere fysisk aktivitet, find nyt legetøj til hunde her og katte her.
 2. Skift over til et slankefoder og drop al menneskemad.
 3. Opdel foderet i flere portioner – dette giver en bedre mæthedsfornemmelse spredt over hele døgnet.
 4. Vær viljefast! Hunden eller katten vil muligvis ikke spise det nye foder i starten, men husk på, alle dyr spiser, når de er sultne nok.
 5. Lad ikke hunden eller katten være i køkkenet, når maden tilberedes.
 6. Hunde og katte skal ikke spise hver gang mennesker spiser.
 7. Drop foderskålen og benyt i stedet for en foderlabyrint som kan fås både til katte og hunde, eller en tom køkkenrulle (til kat) eller kast foderet ud på græsplanen.
 8. Vej maden hver dag og HUSK at reducere mængden hvis du giver godbidder ved siden af.
 9. Overhold de ugentlige vejninger og billeder, det hjælper med at holde gejsten oppe.
 10. Du skal gøre det for din hund eller kats skyld – deres liv og livskvalitet afhænger af det

 

Vedligeholdelse efter vægttab

Når dit dyr har opnået sin normalvægt, er det vigtigt ikke at falde tilbage i de gamle vaner. Der kan med fordel benyttes et fuldfoder som er kaloriefattigt og produceret til at være et ”vedligeholdelses/light diæt”. På den måde sikre du, at jeres arbejde ikke går til spilde og at hundens tarmsystem og krop forbliver i balance. Du finder light diæter til hunde her og til katte her.

Motion skal fortsat være en del af dyrets dagligdag og i takt med vægttabet vil dyret også kunne rykke sine fysiske grænser. Hundesvømning kan i starten anbefales, da dette er skånende for leddene. Husk dog altid at holde øje med din hund, så den ikke bliver for træt.

Som vedligeholdelse og yderligere opbygning af muskler kan gåturen foregår i vandkanten med en vanddybde på ca. 1/3 del af benet. På denne måde opnås en anelse mere modstand og musklerne bliver udfordret mere. Gør det til noget hyggeligt at lave fysisk aktivitet med din hund, det styrker båndet imellem jer!

Den ugentlige vejning kan rykkes til en månedlig vejning, på den måde bibeholder dit dyr den gode oplevelse af at komme til dyrlægen og få kæl og klap, og du bibeholder overblikket over dit dyrs sundhed.

 

Har du spørgsmål til dette, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi er altid klar til at rådgive dig om, hvad der er bedst for din hund, og vi vil med glæde vejlede dig, så du får et produkt, som både du og din hund bliver glade for.

Skrevet af:
Simone L. B. Rosenhagen, Aut. Veterinærsygeplejerske og Vet. Med. Stud.

HEVEA Puppy Toys

HEVEA Puppy Toys

HEVEA Puppy Toys er en ny serie af bæredygtigt legetøj til hunde helt uden plastik og skadelig kemi.

Hos HEVEA ved vi, hvor meget hundeejere elsker deres hunde. Vi ved også, at hundeejere vil gøre alt, hvad der står i deres magt for at sikre, at deres firbenede venner får de bedst mulige forhold, kærlighed og omsorg. Derfor har vi udviklet, bæredygtigt og miljøvenligt legetøj til netop hunde. Der findes ingen regler eller standarder for indholdet i legetøj og tilbehør til kæledyr. Det betyder, at producenten alene står med ansvaret, og kan benytte materialer indeholdende skadelig kemi, som ellers ville være forbudt, hvis der var tale om legetøj til børn. Uafhængige test har gentagende gange afsløret, at dette desværre ofte er tilfældet. Hos HEVEA synes vi, at det er helt uforståeligt og yderst kritisabelt, og vi har derfor udviklet produkter, der er bedre for både dyr, mennesker og vores fælles planet.

 

Historien bag HEVEA

HEVEA er et dansk brand, som på tiende år designer, producerer og sælger babylegetøj og tilbehør i høj kvalitet uden skadelig kemi. Gummitræet Hevea Brasiliensis er kernen i vores univers og vores bidrag til et mere bæredygtigt forbrug og en bedre fremtid for vores fælles planet. HEVEA Puppy Toys er lavet af 100% naturgummi og dermed af samme materiale som vores populære Heveababy-produkter, der sælges i mere end 40 lande over hele verden. HEVEA Puppy er naturligvis også helt fri for farlig kemi i og modsætning til størstedelen af andet legetøj til hunde tester vi kontinuerligt råmaterialet, naturgummi. Naturgummi er biologisk nedbrydeligt, når det udsættes for sollys, fugtighed og frisk luft, og er dermed et bedre valg for miljøet end silikone, plastik og syntetisk gummi. Derudover belastes miljøet mindre, da der løbende plantes nye gummitræer, og brugen af fossilt brændstof begrænses.

HEVEA Puppy Toys passer således bedre på både hund og miljø!

 

Produkterne

De første produkter i vores nye sortiment består af Star Treat Activity Toy, Galaxy Disc Throw Toy og Moon Ball Treat Toy. Aktivitetslegetøjet er udviklet med henblik på hundens forskellige udviklingsstadier og alder med særligt fokus på hvalpe samt små og mellemstore hunde. Legetøjet har flere funktioner, og kan også fyldes med godbidder for ekstra sjov og aktivering.

Vi er stolte over vores HEVEA Puppy produkter, og vi glæder os over, at stadig flere vil være med til at sætte grønnere fingeraftryk på planeten til gavn for både hunde, mennesker og miljø.

Du kan købe vores HEVEA produkter på vores webshop eller ved at klikke lige her! 

Hvorfor vælge HEVEA Puppy?

 • 100% naturligt gummi.
 • Helt fri for skadelig kemi uden ftalater, petroleum, PVC og tungmetaller.
 • Robust og holdbart materiale.
 • Bæredygtig produktion og FSC-certificeret emballage.
 • Biologisk nedbrydeligt og genanvendeligt materiale.

 

HEVEA Puppy fordele

 

 • Designet med huller som kan bruges til godbidder.
 • Fleksibelt materiale uden brug af kunstige blødgørere.
 • Funktionelt og sjovt legetøj, der er aktiverende for din hund.
 • Bedre for både hund og miljø.

 

Du kan købe vores HEVEA produkter på vores webshop eller ved at klikke lige her! 

10 gode råd, for at undgå en stresset hund nytårsaften

10 gode råd, for at undgå en stresset hund nytårsaften

Nu nærmer julen sig og dermed står nytårsaften og fyrværkerisæsonen lige for døren. For mange dyr er denne tid ikke en festlig tid, men en tid som fremkalder stress og ubehag. Mange hunde oplever varierende grad af nervøsitet, uro eller angst i forbindelse med affyring af fyrværkeri nytårsaften og i dagene omkring. Uanset, hvordan din hund reagerer er det vigtigt, at du planlægger en nytårsaften, hvor der også er taget hensyn til hunden.

Stress og angst hos hunde nytårsaften

Den bedste måde at finde ud af, hvilke hensyn din hund har brug for er ved at kigge på historikken af din hunds oplevelser. Hvor stresset blev din hund sidste år omkring denne tid? Har der været andre episoder med høje lyde, lysglimt eller andet, som kunne minde om de ting din hund vil opleve nytårsaften?

Stress og angst breder sig som ringe i vandet. Dette vil sige, at har din hund haft tidligere negative oplevelser en nytårsaften, som fik den til reagerer i form af hylen, piven, gemme sig, gø eller ødelægge ting i hjemmet, så vil dette kunne overføres og dermed forbindes til andre episoder som har delementer af det din hund, oplevede den nytårsaften. Dette kan være episoder som tordenvejr, blæsevejr, mørke eller høj musik. Derfor er det vigtigt, at der tages hånd om problemet inden det udvikler sig.

 

Typiske symptomer på at din hund lider af frygt eller angst:

 • Rysten
 • Halen mellem benene
 • Forsøger at slippe væk/gemmer sig
 • Ingen appetit
 • Dårlig mave
 • Vokalisering i form af gø, hyl eller piv
 • Destruktiv (fx bider i dørkarmen)

Disse symptomer kommer til udtryk fordi hundens autonome nervesystem forbereder sig på at skulle flygte eller kæmpe. Det er normalt for en hund at reagerer sådan, når den føler, at den er i fare. Ejerens opgave er derfor at rette op på denne følelse og få lært hunden at den kan føle sig tryg også selvom det buldrer og brager udenfor.

 

Forbered din hund på nytårsaften, helst tidligt på året

Der findes mange måder man kan træne sin hund og det anbefales, at man påbegynder en sådan træning i god tid før et event. Træningen vil bygge på at styrke hundens selvtillid i udfordrende situationer og dermed flytte hundens tærskel for udfald og respons. Dette kan gøres ved hjælp af lydfiler som simulerer en nytårsaften eller tordenvejr.

Det er en rigtig god ide, at man allerede når hvalpen er helt lille begynder at afspille disse lyde samtidig med, at der nusses og gives godbidder. Hunden skal lære at koble lyden af fyrværkeri og torden med noget positivt og rart.

Har din hund haft dårlige oplevelser og døjer allerede med angst bør træningen altid udføres i samarbejde med en adfærdsterapeut under brug af kosttilskud som kan virke en smule beroligende.

Det kan være en fordel at trække gardiner for vinduerne, tænde masser af lys og lade et tv eller radio stå tændt under aftenens forløb (med høj volumen og uden reklamer med fyrværkeri).

Der findes mange medikamenter som kan afhjælpe hunde med uro eller angst. Det er en god ide at begynde på disse allerede nu, da effekten dermed bliver bedre. Vi anbefaler følgende produkter, som også kan købes her på shoppen.

 

Beroligende kosttilskud, som ikke er receptpligtige 

Alle nedenstående kosttilskud skal påbegyndes allerede i starten af december for at opnå den bedst mulige effekt.

Alle nedenstående kosttilskud kan naturligvis købes på vores online shop under kategorien “angst, stress og utryghed”, eller du kan klikke lige her.

 

Kalm: Dette er et kosttilskud som indeholder en kombination af naturligt forekommende essentielle aminosyrer L-Tryptophan og L-Theanin samt peptider og B-vitamin. Disse indholdsstoffer understøtter hjernens ”nedreguleringsmekanismer” og virker dermed beroligende og afslappende uden at gøre hunden sløv. De medvirker desuden til produktionen af stofferne Serotonin og Dopamin, som er et af grundelementerne i nervesystemets måde at håndtere stress og styrer kroppens søvnrytme samt evnen til at føle glæde. Dette tilskud kan gives sammen med andet medicin eller kosttilskud.
Se eller køb vores Kalm produkter lige her.

 

Zylkene: Kosttilskud som indeholder et aktivt stof kaldet for alpha-casozepin som ”frigøres” fra mælkeproteiner ved hjælp af enzymet Trypsin. Når spæde dyr drikker mælk hos deres mor, nedbrydes mælkeproteinerne ved hjælp af et enzymet Trypsin. Alpha-casozepin har en beroligende effekt, men det enzym som danner frigørelsen, findes ikke i tarmkanalen hos voksne individer og derfor virker mælk ikke beroligende hos voksne dyr. Tilskuddet kan gives sammen med andet medicin eller kosttilskud.
Du kan købe produktet lige her.

 

Calm (fuldfoder): Dette fuldfoder indeholder også alpha-casozepin som kosttilskuddet ovenover. Alpha-casozepin har en beroligende effekt, men det enzym som danner frigørelsen, findes ikke i tarmkanalen hos voksne individer og derfor virker mælk ikke beroligende hos voksne dyr. Det indeholder desuden L-Tryptophan som er et forstadie til Serotonin, som er et grundelement i nervesystemets måde at håndtere stress og styrer kroppens søvnrytme. Diæten skal benyttes over en periode på 2-3 måneder for den bedste effekt. Dette foder kan benyttes sammen andet medicin og kosttilskud.
Læs mere eller køb produktet lige her.

 

I/D stress respons (fuldfoder): Ligesom foderet ovenover indeholder dette foder alpha-casozepin. Alpha-casozepin har en beroligende effekt, men det enzym som danner frigørelsen, findes ikke i tarmkanalen hos voksne individer og derfor virker mælk ikke beroligende hos voksne dyr. Foderet indeholder desuden præ-biotiske fibre som understøtter mave/tarmkanalen og modvirker diarré ved at fremme en gavnlig mikroflora i tamen. Dette foder kan benyttes sammen med andet medicin og kosttilskud.
Produktet kan købes lige her.

 

Adaptil/Feliway: Disse to produkter egner sig til henholdsvis hund (Adaptil) og kat (Feliway). Det er et produkt som indeholder et artsspecifikt feromon (duftstof). Feromonet frigives imellem dievorterne hos diegivende tæver/hunkatte. Feromonet virker beroligende på hvalpe/killinger, når de dier og ligger med snuden tæt på morens hud. Dette produkt har et koncentreret indhold af det artsspecifikke hormon for at give den bedst mulige effekt. Adaptil/Feliway er meget nemt at bruge, da det både fås som en dispenser (der skal i en stikkontakt), et halsbånd og en sprayflaske til tæpper, bure osv. Produktet kan bruges sammen med andet medicin og kosttilskud.
Se alle vores Adaptil produkter til hund lige her.
Se alle vores Feliway produkter til kat lige her.

 

Anxitane: Produktet indeholder L-Theanin som udvindes af grøn the. L-Theanin understøtter hjernens ”nedreguleringsmekanismer” og virker dermed beroligende og afslappende i situationer med ændringer i dyrets omgivelser, uden at gøre hunden sløv. Mindre studier viser desuden at det har en positiv effekt på indlæringsevnen. Produktet kan benyttes sammen med andet medicin og kosttilskud.
Køb produktet lige her.

 

10 måder at forberede din hund til nytårsaften på:

Udover at give kosttilskud kan følgende punkter også forebygge angst nytårsaften.

1. Sørg for at din hund får rigeligt med motion på dagen.

2. Undgå stressende lege såsom boldkast, trække- og fangelege.

3. Aktiver din hund mentalt ved hjælp aktivitetslegetøj såsom madlabyrinter, snackbolde eller søgeøvelser mv. Du finder alt vores aktivitetslegetøj lige her. 

4. Den sidste gåtur bør finde sted inden fyrværkeriet startes og der stadigvæk er lyst udenfor. Gåturen bør kun foregå i snor.

5. Træk gardinerne for og lad tv’et eller radioen står tændt hele aftenen med høj volumen (sørg for at vælge en kanal som ikke har reklamer med fyrværkeri).

6. Lad aldrig hunden komme udenfor når fyrværkeriet for alvor starter.

7. Giv din hund trygge omgivelser at være i. Find dens yndlingstæppe frem, bamser og andre ting som den kender og er glad for. Placer evt. tæppet eller kurven i det rum, hvor der er færrest vinduer og er mest roligt.

8. Bordbomber og lignende bør ikke affyres indenfor. Lav evt. også en aftale med din nabo omkring affyring af fyrværkeri skal foregå så langt væk fra huset som muligt.

9. Hvis din hund bliver bange, skal du undgå at trøste og ynke den. Hunden vil fejlagtigt tro, at du også er bange for fyrværkeriet. Sæt dig på ned til din hund og tal roligt til den i opmuntrende tonelege. Opfør dig ellers normalt for at vise din hund, at der ingen fare er på færre.

10. Benyt et eller flere kosttilskud som er listet ovenfor for at give din hund den bedst mulige oplevelse.

Sørg desuden altid for, at din hund har halsbånd på, uanset hvor meget du stoler på din hund, da alle hunde kan blive bange – også selvom den bare er i haven.

Har du forsøgt dig med ovenstående tilskudsprodukter uden at det var tilstrækkeligt, anbefales det at du kontakter din dyrlæge for receptpligtig medicin imod angst.

Skrevet af:
Simone L. B. Rosenhagen, Aut. Veterinærsygeplejerske og Vet. Med. Stud.

Har du hund eller kat, der lider af allergi?

Har du hund eller kat, der lider af allergi?

Lider din hund eller kat af allergi?

Hills’ prescription diet hypoallergenic treats’ stopper med at blive solgt. Dette kan naturligvis have betydninger for mange hunde og katte, der lider af allergi. Derfor har vi lavet en lille video, der illustrerer, hvordan du helt selv kan bage dine egne allergivenlige godbidder til din kat eller hund.

Grundet stor efterspørgsel, og tilsvarende lavt udbud af råvarer til fremstilling af Hills’ allergivenlige hundegodbidder, har man valgt at stoppe dele af produktionen, hvilket betyder at Hills’ diet hypoallergenic treats fremadrettet være svære at få fat i.

 

Vi har heldigvis løsningen – Se videoen

Fordi, at din hunds helbred og sundhed betyder utroligt meget for os, ligesom, det gør for dig – har vi lavet en lille video, der illustrerer, hvordan dette produkt nemt og hurtigt kan blive erstattet. Nederst på siden, kan du finde opskrifterne til bagningen af dine allergivenlige godbidder.

.

 

Dine godbidder er vigtige 

Dine nybagte allergivenlige hundegodbidder, vil naturligvis kunne erstatte Hills’ Prescription Diet Hypoallergenic Treats, som belønning i forbindelse med træning og leg, ligesom de også kan bruges som en snack til mellemmåltid.

 

Opskriften til allergivenlige hundegodbidder

 

Ved brug af vådfoder

Ønsker du at bage dine godbidder med vådfoder, kan du med fordel bruge Hills’ Prescription Diet Canine Z/D á 370gram, som kan købes her.

 1. Læg indholdet på en bageplade i passende stykker til din hund
 2. Du bager dem på 175 grader i ca. 30 minutter alt efter ønsket konsistens.
 3. De skal køle af inden katten/hunden får dem.
 4. Opbevar dem i køleskabet, hvor de kan holde sig i 5-7 dage.

 

Ved brug af tørfoder

Ønsker du at bage dine godbidder med tørfoder, vil det være oplagt at bruge Hills’ Prescription Diet Canine Z/D, som kan købes her.

 1. Knus foderpillerne til mel ved hjælp af en morter eller lignende.
 2. Rør det op med vand, hæld lidt i ad gangen, og rør rundt indtil, at du har en dej.
 3. Rul dejen ud på en bage plade og del den i passende stykker til din kat/hund.
 4. Du bager dem på 175 grader i ca. 30 minutter – alt efter ønsket konsistens.
 5. De skal køle af inden katten/hunden får dem.
 6. Opbevar dem i køleskabet, hvor de kan holde sig i 5-7 dage

 

Et andet alternativ

Hvis du af den ene eller anden grund, ikke altid har den store lyst til at bage selv – så kan vi selvfølgelig også hjælpe dig alligevel. Her er Specific CT-Hypoallergenic Treats et rigtig godt alternativ. Udover at være allergivenlige, så er de naturligvis også meget sunde og velsmagende. Du kan finde mere information om produktet, ved at klikke lige her.

 

Jagthunde – hvad skal man som ejer være opmærksom på?

Jagthunde – hvad skal man som ejer være opmærksom på?

Hunde og jagt

Det er en fantastisk oplevelse for såvel dyr som ejer at gå på jagt sammen. For mange hunde (og jægere) er jagtsæsonen året absolutte højdepunkt. Her får hunden mulighed for at bruge sine medfødte instinkter og indgå i en symbiose med jægeren. Jagten bliver en bedre oplevelse når der medbringes hunde. Derudover følger det også af loven, at der skal medbringes en apporterende hund, når man går på jagt efter ikke klovbærende vildt.

Krav til dig som jagthundeejer

Jagthunde er gennem tiderne opdrættet og fremelsket med henblik på at varetage jagt under mange forskellige former. Generelt gælder det for alle jagthundetyper, at man som ejer skal være indstillet på, at investere den fornødne tid på træning, da intensiv træning og oplæring er helt afgørende for at få en kompetent jagthund.

Som ejer skal man derfor gøre sig det klart, at jagthunde kræver meget motion, tid og træning, og at det i det hele taget er en stor opgave at anskaffe sig en jagthund. Læs i øvrigt Jagtforbundets etiske retningslinjer for træning og anskaffelse af jagthunde her.

Er man indstillet på, at investere den fornødne tid i sin jagthund kan man få mange fantastiske oplevelser sammen med hunden i naturen og en veltrænet stimuleret jagthund er i øvrigt en fantastisk familiehund. Jagtsæsonen for de dyrearter hvor det er relevant, at medbringe hunde starter i oktober og slutter i januar. De specifikke jagtider kan variere fra år til år og fra kommune til kommune. Det er derfor en god ide at orientere sig inden jagten starter f.eks. på https://jagttabel.dk/

Inden jagtsæsonen starter er det vigtigt, at sikre sig at hunden har en god kondition og i det hele taget at hunden er i god form. Det at gå på jagt er for hunden en krævende opgave, ikke ulig det at deltage i et langt motionsløb for os mennesker. Det er derfor en god ide at intensivere træningen med hunden som jagtsæsonen nærmer sig. Man kan med fordel anvende forskellige former for legetøj og lignende i forbindelse med træningen – det gør træningen mere effektiv og sjovere for ejer og hund. Ud over at træne apport og dummy træning, have gode belønninger og intensivere træningen af hjerne og initiativ hos hunden, kan det også være en fordel at træne hundes snude og det at gå spor.

Op i mod jagtsæsonen og under jagtsæsonen er det vigtigt at være opmærksom på, at hunden får tilført den rette mængde energi, f.eks. ved at anvende foder og kosttilskud til aktive hunde som f.eks. Vetpro Aktiv Hund.
På selve jagten er hundens primære rolle, at opspore og drive vildtet frem så jægeren kan skyde dette, samt hente vildtet når dette er skudt.

Jagthunde – typer og racer

Der er mange racer der kan anvendes som jagthunde, dog har de forskellige racer også forskellige egenskaber. Lidt forenklet taler man om apporterende, drivende og stående jagthunde.

De apporterende hunde er oprindeligt fremavlet med henblik på klapjagt, det vil sige den form for jagt hvor vildtet drives frem af en menneskekæde mod de ventende jægere. Hundene skal have en god næse og viljestyrke. Da hundene sendes afsted for at hente det nedlagte eller anskudte vildt. De kan også bruges til at ”rejse” vildtet – altså få det til at lette. Hundene skal både kunne være spontane, men også pålidelige og særligt hunderacer som retrievere og spaniels særligt velegnede.

Drivende hundes rolle er som navnet antyder at drive vildtet frem mod jægeren. Det er hunde med et meget stort jagtinstinkt og iver og de kan være svære at kontrollere når de først får færten af vildtet.

Stående jagthunde har den medfødte egenskab at den tager stand når den får færten af vildtet. Gennem intensiv træning lærer hunden, at den bliver stående til jægeren når frem, jægeren giver herefter kommando så hunden kan rejse vildtet. En stående jagthund er meget disciplineret og kan anvendes til de fleste former for jagt – dog undtaget gravjagt.

Hvilke opgaver har jagthunde?

 • At opspore og finde vildtet
 • Tage stand, støde eller drive vildtet
 • Bringe vildtet frem, så jægeren kan skyde det
 • At apportere vildtet
 • Opspore anskudt vildt

Fodring og brug af jagthunde

Mange jagthunde bruges først og fremmest i efterårsmånederne. For at de skal kunne yde det optimale arbejde, når jagtsæsonen starter, skal de have en god grundkondition. Ved at øge træning og brug af hunden i månederne op til jagtsæsonen styrkes konditionen, og dermed hundens ydeevne og det bliver en bedre oplevelse for både hund og ejer.

Det er vigtigt at lave en realistisk vurdering af hundens tilstand, da hundes krop, kondi og mentale tilstand kan ændres fra sæson til sæson.
Mange ældre jagthunde lider af gigt, og det er vigtigt at være opmærksom på dette, inden jagten starter, så man kan påbegynde og forebygge en behandling med smertestillende medicin, inden hunden får ondt, ligesom det kan være en god ide at give ældre jagthunde foder der afhjælper led problemer proaktivt. Se vores udvalg af produkter her.

Endvidere skal vi ejere være opmærksomme på at vores hunde bruger en masse ekstra energi, muskler og forbrænder mere i jagtsæsonen. Man kan derfor i jagtsæsonen med fordel anvendes foder med højt energiindhold, proteiner og fedt som feks. Specific CAD Adult Active, eller anvende et kosttilskud som f.eks. Vetpro Aktiv Hund.

Hundens sikkerhed i forbindelse med jagt

Desværre sker det hvert år at hunde kommer til skade under jagten, ofte skyldes det at hunden rammes af hagl. Som jæger skal man derfor være meget opmærksom på hvor hundene befinder sig og der skal være en god kommunikation mellem jægere og hundeejer. Alle hunde bør være markeret med orange eller anden stærk kontrastfarve, enten som halsbånd, vest eller et stykke stof i halsbåndet.

Udover at din hund skal være markeret med stærke farver, er efterårssæsonen en tid med tidlige mørke morgener og dunkle eftermiddage, sørg derfor at bruge lygter og reflekser så din hund kan ses både på jagten, men også på de helt normale ture. Se her vores udvalg af lygter og reflekser her.

Sørg for at medbringe førstehjælps kit, hvis uheldet skulle vise sig at være ude, samt at have noteret telefonnummer til nærmeste dyrehospital.